För ställningar

För ställningar

Byggställningar på husfasader ger tjuvarna bra tillfällen till att göra inbrott då de flesta hyresgäster saknar skydd mot Intrång fönstervägen. Därför behöver byggställningar larmas. 

Säkerhetsmäklarnas hyrlarm har rörelsedetektorer där inbyggda kameror skickar bilder till en larmcentral vid larm. Larmoperatören kan då direkt se om det finns person/er i området och vidta åtgärder enligt tidigare överenskommelse, t.ex. skicka väktare till platsen. Genom att väktarutryckningar p.g.a. fåglar eller sönderblåsta skyddstäckningar elimineras, kan kostnaderna hållas nere.

Copyright 2023 SäkerhetsMäklarna i Sverige AB | Digital Byrå: Brandson AB | Sitemap