För byggen

För byggen

Efter mer än 15-års erfarenhet av att larma byggarbetsplatser, så kan vi idag skräddarsy larmlösningar för alla typer av byggen. Bland annat genom att använda detektorer med bildverifiering vid larm, dessa finns både för inomhus- samt utomhusbruk. Vi samarbetar med ett flertal larmcentraler och bevakningsföretag och kan även lösa ett ev. behov av väktartjänster under hela eller delar av byggtiden.

Vi kan även ordna ett utrymmningslarm för bygget.

Typisk larmlösning på ett bygge

byggdiagram

Etapp 1. Byggbodar samt förrådscontainrar larmas i samband med projektstart.

Etapp 2. Byggnation larmas. Larmutförande med antal detektorer samt typ av detektorer anpassas utifrån lokala förhållanden.

Etapp 3. Under byggnationens gång anpassas larmet löpande för att ge ett optimalt skydd. Exempelvis driftlarm som frysskydd beroende av årstid.

Copyright 2024 SäkerhetsMäklarna i Sverige AB | Digital Byrå: Brandson AB | Sitemap